Läxhjälp För ungdomar och Vuxen

Ku soo dhawaada Jaaliyada dhaqanka iyo waxbarashada ee Afro-Svenska Media och Kultur Föreningen. Walaalayaal waxaan bilaawnay oo aan wadnaa barnaamij adinka iyo ubadkiina muhiimad gaar ah idiin leh oo la xiriira waxbarashada iyo kobcinta aqoonta bulshada . Jaaliyadeenu waxay bilaawday barnaamij waxbarasho oo lagu saacidayo caruurta. Shaqada laqabanayo waa shaqo iskaa waxa-uqabso ah oo nafhuris ah oo looga faa, iidaeynayo ubadka ama ardada dhammaan dugsiga hoose/dhexe iyo sarre. Mudanyaal iyo marwooyin shaqadani waxaa is ka kaashanaya oo dhabarka u ridanaya fulinteeda ururo waxbarasho sida Jaamacada Orebro iyo Folkuniversitet iyo ururkeena. waxaan u fidindoonaa carruurta kaalmo laxiirta layliga ay iskuul iyo aqoon dheerad ah oo la xirriirta luqadaha, xisaabta iyo Komputerka. Wixii faah faahin ah la soo xiriir maamulka jaaliyada. Email:afro-svenskamedier@gmail.com

Afro-Swedish media and Cultural Association  provides homework assistance for all regardless of ages and background. We provide math and language assistance for youngsters and adults who are interesting and studying currently or going to study soon. In doing so, we collaborate with formal and informal educational institutions in Sweden Like the Örebro University and Folkunversitet. Our mission is to motivate and provide a concrete knowledge to youngsters in Vivalla and surrounding neighborhood. In the near future, we are going to start an IT training sessions for those who would like to improve their skills , this is all about  interest of our members. The training course will be delivered by well-informed and educated personnel in this area(IT-Students and graduates who volunarily share their expereince and knowledge). We provide basic IT training sessions, as well as advanced sessions, where our students learn Programming and language coding.
For further information please contact with The Administrative board of the association, or send your messages here through this emial:afro-svenskamedier@gmail.com

Afro-svenska medier och kulturförening tillhandahåller läxläsning till alla oavsett ålder och bakgrund. Vi tillhandahåller mat och språkassistent för ungdomar och vuxna som studerar för tillfället eller kommer att studera snart. Därmed samverkar vi med formella och informella utbildningsinstitutioner i Sverige Som Örebro University och Folkunversitet. Vårt uppdrag är att motivera och ge konkret kunskap till ungdomar i Vivalla och omgivande grannskap. Under den närmaste tiden kommer vi att starta en IT-utbildning för våra medlemmars intresse. Utbildningen kommer att levereras av välinformerad och utbildad personal på detta område. Vi tillhandahåller grundläggande IT-träningssessioner, såväl som avancerade sessioner, där våra studenter lär sig programmering och språkkodning.För ytterligare information vänligen kontakta föreningens styrelse eller skicka dina meddelanden här via detta ämne: afro-svenskamedier@gmail.com

[flowplayer id=”null”][flowplayer id=”null”]

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!