Information!

Afro Svenska Media och Kulturföreningen kommer att återuppdatera och fortsätta vår verksamhet för att undervisa både ungdomar och vuxna på modernt och effektivt sätt. Vi planerar att lägga till fler nya funktioner och tekniker i våra lektioner. Det kommer att finnas primära och avancerade kurser i engelska, matematik och programmeringsspråk, vilket är mycket viktigt för våra medlemmars och samhällets önskan och krav i stort. Vår organisation planerar systematiskt att erbjuda rekreations- och underhållningsaktiviteter för både unga och gamla i Vivalla och därefter. Vi tackar alla föräldrar, samhällsaktivister som stod med oss i mycket svåra tider och rekommendationer, förslag kommer att betraktas som verkligen. Vi hör att inspirera våra yngsta och göra något konkret för våra medlemmar.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don`t copy text!